WAAROM MEDIATION?

Of het hulp bij scheiding betreft, een familiezaak, een zakelijk geschil of arbeidsconflict – mediation is in veel gevallen een geschikte vorm voor het oplossen van een conflict.

Mediation heeft tal van voordelen ten opzichte van rechtspraak:

 • Bij mediation zijn alle partijen gemotiveerd om er gezamenlijk uit te komen.
 • Een mediation gaat veelal sneller dan een juridische procedure. Dit kost u dus minder tijd en geld.
 • Een rechtszaak eindigt vaak met één winnaar of – erger – twee verliezers. JB Mediation streeft in het belang van een werkbare relatie naar een win-winsituatie voor beide partijen.
 • Het resultaat van is meer dan een oplossing alleen. Mediation streeft naar tevredenheid van alle partijen in het conflict. Dit in tegenstelling tot de rechtspraak, waar rechters de argumenten van partijen en juristen aanhoren, kijken wat de wet hierover schrijft om vervolgens tot een uitspraak te komen. Een uitspraak die in veel gevallen alleen positief uitpakt voor een van de partijen in het conflict.
 • U wilt in alle vrijheid zelf een beslissing nemen inzake uw conflict. U wilt niet dat een derde partij, zoals bijvoorbeeld een rechter of arbiter, u de beslissing uit handen neemt.
 • De emoties die bij het conflict komen kijken en de achterliggende problemen in uw onderlinge communicatie kunnen de eigenlijke oorzaak van het conflict zijn. Tijdens een juridische procedure, waar puur naar de feiten wordt gekeken, wordt aan deze aspecten nauwelijks aandacht besteed. Bij mediation is er aandacht voor de belangen van beide partijen, dus ook aandacht voor de onderliggende emotionele standpunten.
 • De gezamenlijk gedragen oplossing die met mediation bereikt wordt, blijkt vaak duurzamer: de kans is groter dat de persoonlijke of zakelijke relatie behouden blijft of hersteld wordt.
 • U wilt uw conflict liever oplossen in alle vertrouwelijkheid, met een neutrale mediator, dan in de openbaarheid van een rechtszaal. Geheimhouding over de inhoud van de gesprekken tussen partijen is van wezenlijk belang voor mediation.
 • Ook indien een conflict of geschil niet juridisch van aard is, is mediation zeer geschikt om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Bij mediation worden meer belangen behartigd dan alleen de juridisch relevante.

Mediation is, in alle openheid, niet zinvol als:

 • u een principiële uitspraak van een rechter of arbiter over een juridisch punt wilt hebben,
 • een eerdere mediation niet is geslaagd,
 • u belang heeft bij een openbare uitspraak.