UITGANGSPUNTEN MEDIATION

  • Met het deelnemen aan een mediation verklaren betrokkenen zich in te zullen spannen om het mediationproces goed en effectief te laten verlopen én dat zij de wil hebben om daardoor tot een oplossing van het geschil te komen.
  • Mediation werkt op basis van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Elk van de deelnemers én de mediator is aanwezig omdat zij het proces zinvol achten en geloven in een positieve, duurzame uitkomst voor allen.
  • Deelnemers spreken af dat zij gedurende de loop van de mediation afzien van acties die het proces nadelig kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan het opschorten van lopende juridische procedures, elkaar tijdelijk geen brieven, e-mails, dagvaardingen, etc. sturen.
  • De mediator verklaart dat hij neutraal en onpartijdig zal zijn en dat hij geen enkel belang heeft bij de oplossing die cliënten voor hun conflict zullen vinden. Indien een cliënt twijfelt aan de neutraliteit van de mediator, dan moet hij dat meteen bespreekbaar maken.
  • De taak van de mediator is het begeleiden van het communicatie- en onderhandelingsproces tussen cliënten zodat zij samen tot een oplossing komen.
  • Alles wat tussen cliënten en de mediator wordt besproken, is vertrouwelijk. Partijen kunnen onderling wel afspreken met wie ze wat gaan bespreken over de inhoud, voor zover dit voor alle partijen acceptabel is.
  • De door mediation bereikte oplossing van het geschil wordt schriftelijk vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.