MEDIATION BIJ EEN ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding (of het verbreken van een (geregistreerd) partnerschap) is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Men neemt afscheid van elkaar, afscheid van het idee samen oud te worden, afscheid van een periode waarin dingen samen zijn opgebouwd. Daarbij is de initiatiefnemer van de scheiding vaak verder in het verwerkingsproces dan de ander.

Hulp bij scheiding – ook voor uw kinderen

Er komen vaak veel veranderingen bij kijken. Ook maakt een scheiding veel emoties los, zoals stress, frustratie, verwarring, boosheid, onbegrip en bezorgdheid over de toekomst. Met al die gevoelens is het vaak niet makkelijk om afspraken te maken over de afwikkeling van de scheiding. Want wat te doen met de eigen woning en verdeling van de inboedel? En als er kinderen in het spel zijn, wat is voor hen het beste? Hoe ga je als óuders om met een scheiding? Hoe krijgen de kinderen de beste begeleiding tijdens en na het voor hen pijnlijke scheiden? En hoe stel je de kinder- en eventueel partneralimentatie vast?

Scheidingsmediator

Mediation is de meest succesvolle weg om tot afspraken te komen waar beide partners – en de kinderen – zich in kunnen vinden. Want zeker ook uw kinderen zijn gebaat bij een scheiding zonder advocaat. De scheidingsmediator van JB Mediation begeleidt u van begin tot eind bij het proces van uw scheiding. Hij staat voor u klaar om dit alles zo vertrouwd, onpartijdig, makkelijk en duidelijk mogelijk af te wikkelen. De financiële, juridische maar ook de emotionele aspecten komen aan bod.

Specialistische ondersteuning

JB Mediation beschikt daarnaast over een vast netwerk aan specialisten op diverse gebieden zodat u kunt rekenen op ondersteuning bij alle aspecten die met een scheiding samenhangen. Denk o.a. aan een kinderpsycholoog, extra financiële hulp door onze mediator met een gedegen financiële achtergrond, of een advocaat die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank verzorgt.

Ondanks dat er rondom echtscheiding veel is vastgelegd in wet- en regelgeving is het vaak ook toegestaan hiervan af te wijken. Dit betekent dat u met uw partner afspraken kunt maken die nog beter zijn toegespitst op uw persoonlijke omstandigheden.

Kosten mediation bij echtscheiding

Een mediationtraject is vaak goedkoper dan een gerechtelijke procedure en duurt aanmerkelijk korter – gemiddeld drie tot vijf gesprekken met elk een maximale duur van twee uur. Het uurtarief voor mediators is meestal lager dan dat van een advocaat, veel zaken kunt u zelf regelen (bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel) en als u voor mediation kiest, huurt u samen de mediator in. Wat kost een mediator? Ons uurtarief voor echtscheidingsmediation is € 80 excl. btw per persoon. Het is ook mogelijk een vaste prijs af te spreken voor de totale mediation.

Het inschakelen van deskundigen (indien nodig) kan extra kosten met zich meebrengen. Als de gesprekken niet plaatsvinden bij JB Mediation, dan worden reiskosten en het eventueel huren van een externe locatie doorberekend.

Vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek

Het eerste (telefonische of persoonlijke) kennismakingsgesprek van max. drie kwartier is kosteloos en geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek hoort u over de werkwijze van JB Mediation en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast bestaat er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.

Mediationovereenkomst

Als u besluit om verder te gaan met de mediation, dan maken wij concrete afspraken over het mediationtraject, te weten de uitgangspunten van mediation, de kosten en de kostenverdeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst die door alle partijen en de mediator wordt ondertekend.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mediation moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een lager inkomen.

De kosten zouden u er nooit toe mogen brengen niet voor mediation te kiezen. U komt misschien in aanmerking voor een ‘toevoeging’ (een gesubsidieerde mediation). Valt u onder een bepaalde inkomensgrens, dan hebt u hier recht op. In dat geval wordt van u alleen een eigen bijdrage gevraagd. Afhankelijk van uw burgerlijke staat en inkomen bedraagt deze € 53 of € 105 voor het gehele mediationtraject.

Deze toevoeging kan alleen worden aangevraagd door gekwalificeerde familiemediators bij de Raad voor de Rechtsbijstand. JB Mediation is zo’n gekwalificeerd kantoor en staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kortom wij kunnen de toevoeging voor u aanvragen.

Meer weten over mediation bij echtscheiding? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder.