MEDIATION BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT

Tal van situaties rondom arbeidsconflicten lenen zich voor mediation.

Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict, dan weet u hoeveel invloed dat op u of uw bedrijf kan hebben.

Impact voor de werknemer

De werknemer wil het conflict vaak liefst zo snel mogelijk uit de wereld hebben. Ook gezien de emotionele impact die het conflict met zich mee brengt voor de werknemer zelf en zijn thuissituatie. Contacten met de leidinggevende verlopen vaak moeizaam. Er wordt een gebrek aan begrip of inlevingsvermogen ondervonden en de leidinggevende wordt als partijdig gezien. Het wantrouwen groeit en lijkt een oplossing in de weg te staan.

Impact op bedrijf en werkgever

Aan de andere kant hebben conflicten op het werk vaak een negatieve invloed op de sfeer en op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict regelmatig tot ziekteverzuim – en dus tot lagere productiviteit en hogere kosten. Tegelijk hebben werknemer en werkgever samen een verplichting om te werken aan re-integratie. Vaak staat dit op gespannen voet met het onderliggende conflict. Tenslotte kan een arbeidsconflict zo ver gaan dat een beëindiging van het dienstverband onontkoombaar is geworden.

Kiezen voor arbeidsmediation

Door tijdig te kiezen voor arbeidsmediation kan het anders lopen. Een onafhankelijke mediator kan helpen bij het weer werkbaar maken van arbeidsverhoudingen of het oplossen van conflictsituaties. Bij mediation staan de echte belangen centraal en niet de vertaling daarvan naar (juridische) standpunten. De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan.
JB Mediation vormt daarbij een verbindende schakel om te werken aan herstel van vertrouwen of om betrokkenen op een goede wijze uit elkaar te laten gaan.

Kosten arbeidsmediation

Voor arbeidsmediation bedraagt het uurtarief € 175 excl. btw. Het is ook mogelijk een vaste prijs af te spreken voor de totale mediation.
Het inschakelen van deskundigen (indien nodig) kan extra kosten met zich meebrengen. Als de gesprekken niet plaatsvinden bij JB Mediation, dan worden reiskosten en het eventueel huren van een externe locatie doorberekend.

Heeft u een arbeidsconflict en wilt u er samen een oplossing voor bedenken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.